Print/Digitalt

Vi i Sollentuna

Lokaltidningen Vi i Sollentuna har kommit ut sedan år 2011. Tidningen distribueras till samtliga hushåll i Sollentuna kommun. Dessutom finns den tillgänglig i ett stort antal tidningsställ inom kommunen. Utgivningsdagen är lördag – läsarna får tidningen då de har tid att läsa sina lokala nyheter. Upplagan på Vi i Sollentuna är 30 500 exemplar.
Vår lokaljournalistik är även tillgänglig på web och mobil, och därmed möter vi våra läsare direkt där de finns i vardagen.

Jukka Tuurala
VD

Besök webbplats

Lördag

Utgivningsdag

tis kl. 12.00

Bokstopp

ons kl. 14.00

Färdigt material

31 000

Upplaga
Materialinlämning till: annons@viisollentuna.se

Format och Pris

Formatnamn Pris (SEK)
Helsida 23 180
A4 19 400
Halvsida 12 350
Kvartssida 7 060
Åttondel 3 780