Print/Digitalt

Vi i Sollentuna

Lokaltidningen Vi i Sollentuna har kommit ut sedan år 2011. Tidningen distribueras till samtliga hushåll i Sollentuna kommun. Dessutom finns den tillgänglig i ett stort antal tidningsställ inom kommunen. Utgivningsdagen är lördag – läsarna får tidningen då de har tid att läsa sina lokala nyheter.
Vår lokaljournalistik är även tillgänglig på web och mobil, och därmed möter vi våra läsare direkt där de finns i vardagen.

Jukka Tuurala
VD

Besök webbplats

Lördag

Utgivningsdag

tis kl. 12.00

Bokstopp

ons kl. 14.00

Färdigt material

31 000

Upplaga
Materialinlämning till: annons@viisollentuna.se

Format och Pris

Formatnamn Pris (SEK)
Helsida 23 880
A4 19 940
Halvsida 12 720
Kvartssida 7 280
Åttondel 3 900