Print

Åkersberga Kanalen

Åkersberga Kanalen är en oberoende lokaltidning som ägs av Fix Media AB och finansieras enbart med annonsintäkter. Den går ut varje vecka i kommunerna Österåker och Vaxholm till ca 22.500 hushåll.

Grundidén är att att skapa en relation till dig som invånare och göra "den lilla människan" synlig genom att sätta läsaren i centrum. Åkersberga Kanalen ska även bidra till att göra dig som invånare stolt över din kommun.

Stefan Söderberg
Ansvarig utgivare

Besök webbplats

Tisdag

Utgivningsdag

ons kl. 15.00

Bokstopp

fre kl. 15.00

Färdigt material

22 500

Upplaga
Materialinlämning till: annonser@fixmedia.se

Format och Pris

Formatnamn Pris (SEK)
Helsida 23 270
Halvsida 12 790
A4 12 790
Kvartssida 7 290
Åttondel 4 170