Print

Karlstads Tidningen

Karlstads Tidningen är vår superlokala tidning med 11 000 läsare. I vårt Mediehus finns även Värmlands Folkblad, en prenumererad sexdagarstidning som har 49 000 läsare i Värmland. I ett unikt samarbete med Metro ger mediehuset Värmlands Folkblad även ut gratistidningen Metro Värmland fem dagar i veckan, 45 000 läsare.

Räckvidden för dessa tre tidningar är 97 000 läsare och i vårt erbjudande ”Värmlandstrippeln”, där samtliga dessa tidningar ingår, får kunderna länets mest prisvärda erbjudande per kontakt. Mediehuset Värmlands Folkblad är på frammarsch och har haft tillväxt i såväl print som digitalt sedan 2014.

Ulrika Obstfelder
VD

Besök webbplats

Torsdag

Utgivningsdag

mån kl. 14.00

Bokstopp

tis kl. 15.00

Färdigt material

3 000

Upplaga
Materialinlämning till: annons@vf.se

Format och Pris

Formatnamn Pris (SEK)
Helsida 16 463
Halvsida 8 232
A4 8 232
Kvartssida 4 116
Åttondel 2 058