Print

Norrköping-Magazinet

En gratistidning som delas ut i Norrköpings kommun. Utkommer 22 gånger per
år och delas ut med Swepress lokalpost. Upplaga 70 800 ex och når i princip samtliga hushåll i Norrköpings kommun. Finns även i angränsande kommuner. Tidningen är upplagekontrollerad av TS Mediefakta AB.

Besök webbplats

Onsdag

Utgivningsdag

tor kl. 17.00

Bokstopp

mån kl.12.00

Färdigt material

70 800

Upplaga
Materialinlämning till: annons.nm@swepress.se

Format och Pris

Formatnamn Pris (SEK)
Helsida 39 360
Halvsida 19 680
A4 19 680
Kvartssida 9 840
Åttondel 4 920