Print

Västerviks Kommunextra

En framgångsrik gratistidning i Västerviks kommun. Tidningen når samtliga hushåll
i Västerviks kommun. Utkommer 22 gånger per år och delas ut med PostNord samt
Västerviks lokalpost. Upplaga 20 500 ex.

Besök webbplats

Onsdag

Utgivningsdag

mån kl. 17.00

Bokstopp

mån kl. 17.00

Färdigt material

20 500

Upplaga
Materialinlämning till: annons.vp@swepress.se

Format och Pris

Formatnamn Pris (SEK)
Helsida 30 720
Halvsida 15 360
A4 15 360
Kvartssida 7 680
Åttondel 3 840