SprintAd-dagen 2018 blev en succé

Av Patrik Vincent · 1540222491000

När vi startade SprintAd ville vi inte bli ytterligare ett säljbolag i mängden. Vi ville bidra med något mer. Vi såg framför oss en nisch av tidningar som växte, som var relevanta och uppskattade på sina lokala marknader men som inte alls har fått samma position på den nationella marknaden. Vi myntade uttrycket framtidens print och idag 4 år senare känns det som vi tog ett rejält avstamp in i den resan. Våra lokaltidningar präglade av 100 % lokaljournalistik och utdelade gratis till alla hushåll är idag en urstark kanal som når drygt 4,1 mijljoner hushåll varje vecka. 

Les Binet och Peter Field berättade på scenen att "The name of the game is reach". Och det är svårt att få en bättre och mer kvalitativ räckvidd än den vi representerar tillsammans med de 130 tidningar vi arbetar med. En räckvidd som inte bara tycker reklam är något positivt, utan aktivt faktiskt letar efter erbjudanden bland annonserna. Där annonsmiljön inte bara är trovärdig utan den mest trovärdiga av alla kanaler. Ett faktum som stärker annonsbudskapet och ökar köpintentionen. Att man dessutom kan skräddarsy med en geografisk precision ner på huvudkommun gör detta inte bara till framtidens print utan även till framtidens mediekanal. 

Vi på SprintAd vill allra ödmjukast tacka alla fantastiska gäster från mediebyråer, marknadsavdelningar, reklambyråer och reasearchbolag som fyllde Norra Latin till bredden och självklart även våra grymma föreläsare, Mats Rönne, Fredrik Hallberg, Peter Field, Les Binet och Ingela Wadbring och givetvis också vår samarbetspartner Kapero som hjälp oss att genomföra den här dagen. 

Extra roligt var det också att kunna berätta att vi inte stannar här... i mars kommer vi toppa den här dagen med nya föreläsare i det absoluta toppskiktet. Den första som redan är klar är Mark Ritson som dominerat branschmedier över hela världen med sina insikter om marknadsföring.  

Nedan kommer länkarna för respektive dragning och därefter mingelbilder i såväl rörlig form som stillbilder.

Peter Field och Les Binet
https://www.youtube.com/watch?v=y2M2sFTfXkk&t=1113s

Fredrik Hallberg
https://www.youtube.com/watch?v=I0QrInc_AL8&t=1401s

Mats Rönne
https://www.youtube.com/watch?v=SA3VqYntn70&t=6s

Mingelbilder 
https://www.youtube.com/watch?v=7OMe_fGR6aA

Vill också passa på att tipsa om Mats Rönnes sammanfattning av Les Binet och Peter Field insikter som finns att läsa på Sveriges Annonsörer.  Mats avslutar sin sammanfattning med följande punkter. 


1) Satsa på att nå nya potentiella kunder. Marknadskommunikation är lönsammare om den fokuserar på att skaffa nya kunder än på att öka lojaliteten.

2) Nå så många potentiella kunder som möjligt. Att nå brett är lönsammare än att sikta smalt.

3) Det finns ingen gratislunch. Det finns en direkt korrelation mellan investering i media och ökad försäljning. Nyckeltalet för tillväxt är att din reklamandel (share of voice) ska vara högre än din marknadsandel.

4) Investera i köpta breda medier. Köpta medier krävs för att göra egna och förtjänade medier effektiva. Effektiviteten i köpta medier har dessutom ökat de senaste åren, eftersom detta genererar ökad räckvidd via spridning i egna och förtjänade medier.

5) Lägg huvuddelen av marknadsbudgeten på att bygga ditt varumärke. Utmaningen är att balansera långsiktig varumärkesutveckling med kortsiktig aktivering. En optimal fördelning tenderar att ligga på 60% av insatserna på varumärkesutveckling, och 40% på aktivering. Men lägg en än högre andel på varumärket om du t.ex. har en premiumposition; är ett stort, brett varumärke; har en komplex köpprocess med hög andel utvärdering (inkl. online), eller erbjuder en prenumerationstjänst. Omvänt, har du en lågprisposition kan du fokusera mer på pris och aktivering. 

6) Håll isär effekt och effektivitet. Effekt mäter vad du vill uppnå, i första hand i form av kommersiell utveckling (lönsamhet och försäljning). Effektivitet mäter hur väl du använder resurserna. Effekt är viktigare för tillväxt än effektivitet.

7) Undvik att använda ROI som mått på kortsiktiga aktiveringsinsatser. ROI på kampanjnivå har låg eller ingen (eller t.o.m. negativ) korrelation med långsiktig affärsnytta, eftersom kampanj-ROI tenderar att premiera ”lågt hängande frukter” och tar bort resurser från insatser som skapar långsiktig utveckling. Se inte minst upp med detta när du utvärderar digitala insatser, eftersom dessa tenderar att fokusera på kortsiktiga aktiveringseffekter

8) Kreativitet höjer effekten. Relevant kreativitet skapar ”mental närvaro”, d.v.s. gör att ditt varumärke kommer högre i medvetenheten hos dina kunder. Kreativt meriterade kampanjer ger i snitt 10-12 gånger högre effekt än de som inte är det.

9) Använd rätt kanal för rätt sak. Bygg varumärke i de kanaler som är bra för historieberättande till en bred målgrupp, t.ex. video (TV/online), PR, utomhus och print. Använd fokuserade informativa medier för konvertering, t.ex. sök, display och DR. Och framför allt, använd flera kanaler – inklusive kombinationer av köpta, egna och förtjänade medier – parallellt för att dra nytta av synergierna mellan dessa.

10) Relationen mellan kortsiktigt och långsiktigt är asymmetrisk. Långsiktiga insatser har ofta även vissa kortsiktiga effekter. Kortsiktiga insatser har sällan några långsiktiga effekter. Och även om kortsiktiga insatser är bra för att öka försäljningen under kampanjperioden är det de långsiktiga insatserna för varumärket som står för majoriteten av lönsamhetsutvecklingen.

Läser man ovanstående – och ser deras presentationer – blir en uppenbar slutsats att vi marknadsförare har rusat iväg åt fel håll de senaste åren, och att en ökad satsning på digitala kanaler och riktade budskap inte har gjort oss bättre – snarare tvärtom. Det är räckvidd, breda emotionella kampanjer och kreativt berättande som krävs för att skapa lönsamhet, snarare än precisionsmarknadsföring, fokus på egna kanaler och lojalitetsprogram. Och ändå, trots alla data och empiriska bevis, är det åt det håller som vår bransch verkar vara på väg.

Varför är det så, kan man fråga sig – tror vi inte på data och empiri? Tycker vi att den samlade forskningen (för Binet och Field är långt från ensamma i sina slutsatser) är ”fake news”?

Svaret finns nog snarare inom beteendepsykologi. Om en allmän trend går åt ett visst håll krävs det mod att våga gå emot strömmen och tycka något annat. Paradoxen är att det alternativ som är sämre för företaget kan vara bättre för en själv, åtminstone om man vill minimera riskerna.

Du läser hela inlägget på: https://www.annons.se/artiklar/goalkeeper-penalty-paradox?fbclid=IwAR2MiCQBN_TyuHzLzVK4DBaGxE82q64nSEqZ4s23QC-w7G3GDj6IolzDIOA

 

Patrik Vincent

VD, SprintAd
Policy för personuppgifter

Genom att surfa vidare på sprintad.se och använda våra tjänster, så samtycker du till att vi samlar in data om ditt besök.

I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till.

Läs mer om vår integritetspolicy här.